Search
Anfragen

TR 128

En lätt, självbärande profil för takkonstruktioner utan väggreglar. Borga TR 128 är till för industriella och kommersiella byggnader med överliggande isolering och taktäckning. Den är självbärande och kan monteras direkt på stålramarna. Profilen tillverkas i max. längd 18 meter.

Den har en stor täckbredd i förhållande till bärighet, vilket ger god totalekonomi. Denna profil är idag ett standardinslag i isolerade takkonstruktioner och kan användas för de flesta typer av bärande konstruktioner.

När ljuddämpande egenskaper önskas, kan profilen levereras med perforerat liv.

Tillgängliga tjocklekar: 0,7 mm / 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm

Borga-TR128-web2

PROFILDATA TR 128

Nominell tjocklek tnom mm 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20
Tjocklek vid beräkning tber mm 0,665 0.76 0.866 0.955 1.144
Sträckgräns fty N/mm2 420 420 420 420 420
Massa m kg/m 8.40 9.60 10.80 12.00 14,40
Egentyngd inkl. överlapp g kN/m2 0.09 0.10 0.12 0.13 0.16
Innerstöd Upplags-reaktion Is=100 mm Rd kN/m 21.60 28.50 37.10 45.10 64.10
Smal fläns Moment Md kNm/m 13.70 16.35 19.16 21.54 28.17
Tröghetsmoment positiv tryckpåverkan Idef mm4/mm 2486 2841 3238 3570 4277
Bred fläns Moment Md kNm/m 10.50 13.01 15.97 18.58 24.39
Tröghetsmoment negativ tryckpåverkan Idef mm4/mm 2372 2774 3235 3570 4277
Livperforerat utförande har 5 % lägre moment och tröghetsmomentvärden samt 14 % lägre upplagsreaktionsvärden – multiplicera med 0,95 resp. 0,86.

Profildatan är beräknad enligt Eurocode.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Mehr anzeigen {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Bitte warten, "{{query}}" ...